În periodice
În volume
În străinătate
Interviuri


  Fragmente
Eugen Simion, în Scriitorii români de azi, Editura Cartea Românească, 1974 ...

Al.Philippide, Prefața la volumul Ana Blandiana, Cele mai frumoase poezii, 1978 ...

Radu Enescu, în Familia, 1988 ...

Al.Cistelecan, în Familia, 1981 ...

N.Steinhardt, „Microportret Ana Blandiana”, în Drumul către Isihie, Cluj, Dacia, 2002 ...

Gheorghe Grigurcu, „O mare sensibilitate”, în Jurnalul Național, 14 martie 2007 ...

Nicolae Manolescu, în România literară, 1974; 1981 ...

Dan Cristea ,„Oglinzi”, în Ramuri, nr.2, februarie 2003 ...
©Copyright 2007-2008 Ana Blandiana web designer Lucia Darian